Praktijk voor:
Generalistische Basis GGZ
Gespecialiseerde GGZ
Kinder- en jeugdpsychologie
Relatie- en gezinstherapie
Arbeid en organisatie
Coachen

Over Triade

Er is een wachttijd bij Triade voor een eerste afspraak. Voor de actuele wachttijd kunt u het tabblad 'Wachttijden' openen. Deze informatie wordt minstens eens per maand bijgewerkt.

Een verwijsbrief van de huisarts is nodig om de gesprekken vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar. Na uw aanmelding volgt een eerste gesprek. Hierin wordt een beeld gevormd van uw situatie en wordt samen met u bekeken wat de meest aangewezen behandeling voor u lijkt.


Er zijn omstandigheden waarin het beter is u te verwijzen. Dit kan zijn naar een (vrijgevestigd) psychiater of een EMDR-therapeut, of naar een instelling in de geestelijke gezondheidszorg zoals Lentis, het UMCG of Accàre. Waar nodig wordt samengewerkt met andere hulpverleners (huisarts, psychiater, diëtist, (kinder)fysiotherapeut en logopedist). In overleg met u kunnen uw partner, uw gezin of andere mensen uit uw omgeving bij de behandeling worden betrokken.

Voor volwassenen geldt dat vanuit de basisverzekering in de Generalistische Basis GGZ vier zorgproducten worden vergoed: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Elk zorgproduct telt een vast aantal minuten, waarbinnen de totale prestatie (intake, diagnostiek, behandeling, overleg huisarts en POH GGZ, consultatie, e-health, etc.) dient plaats te vinden. Afhankelijk van de zwaarte van de zorgvraag wordt de cliënt in een van deze vier producten behandeld. Daarnaast is er nog een vijfde product, het zogenaamde Onvolledige Behandeltraject. Dit dient voor onder meer onjuiste verwijzingen. De zwaarte van de zorgvraag wordt door de behandelend psycholoog ingeschat. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. De verzekeraar vereist dat deze verwijsbrief is gedateerd vóór of op de datum van de eerste afspraak bij ons. In de verwijsbrief moet staan dat er een vermoeden bestaat van een DSM-stoornis en de agb-code van de huisarts moet zijn vermeld. Ook moet de huisarts aangeven of wordt verwezen naar de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) of naar de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ, psychotherapie). Indien er geen sprake blijkt te zijn van een stoornis, kunt u wel bij ons terecht, maar dan komt de behandeling niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is de behandeling van een aantal stoornissen en klachten wettelijk uitgesloten van vergoeding uit de basisverzekering, zoals aanpassingsstoornissen, relatie- en werkgerelateerde problematiek en burn-out. In sommige gevallen voorziet een aanvullende verzekering in een vergoeding voor de behandeling van deze klachten. Vraagt u dit na bij uw zorgverzekeraar. Behandeling in de GBGGZ en GGGZ komt ten laste van uw eigen risico.

Voor jeugdigen tot 18 jaar geldt sinds 1 januari 2015 dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de financiering van psychologische behandelingen. Mevrouw Houwing heeft geen contract meer met de gemeenten afgesloten, onder meer omdat zij vindt dat de privacy van de kinderen en hun ouders onvoldoende wordt gewaarborgd in het nieuwe jeugdzorgstelsel.

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Het tarief is € 105,25 per gesprek van 45 minuten. U ontvangt eens per maand een factuur per post of e-mail en wij vragen u deze binnen twee weken te voldoen. In dit geval is een verwijsbrief van de huisarts niet noodzakelijk.

Links

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
www.psynip.nl
030 8201500
Arthur van Schendelstraat 650, 3511 MJ Utrecht
Postbus 2085, 3500 GB Utrecht

Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)
www.nvgzp.nl
030 6868777
Postbus 8003, 3503 RA Utrecht

Groninger Psychologen Coöperatie (GPC)
www.gpcgroningen.nl