Coachen

Coachen is een vorm van persoonlijke begeleiding, niet te verwarren met (psycho)therapie. Deze begeleiding is gericht op het bewerkstelligen van veranderingen in positieve zin bij mensen die behoefte hebben aan het onderkennen van hun meer en minder sterke kanten, aan het versterken van hun persoonlijke ontwikkeling en hun (professionele) bekwaamheden. De coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. In onderling overleg worden de leerdoelen ontdekt en vastgesteld.