Klachtprocedure

Mocht u een klacht hebben over uw behandeling en/of uw behandelaar, dan zou u in dit in eerste instantie kunnen bespreken met deze behandelaar zelf, of met een van zijn/haar collega’s. Mocht dit niet tot een gewenste uitkomst leiden, dan kunt u zich wenden tot onze beroepsvereniging het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).