Tarieven en vergoedingen

Bij Psychologenpraktijk Triade wordt behandeld in zowel de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) als in de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ). De behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering en komen ten laste van uw eigen risico. De GBGGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Deze zorg is vaak kortdurend en klachtgericht. Behandelingen van cliënten met (meer) complexe stoornissen vinden plaats in de GGGZ en zijn vaak langer durend (psychotherapie).

Verwijsbrief van de huisarts

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. De verzekeraar vereist dat deze verwijsbrief is gedateerd vóór of op de datum van de eerste afspraak bij ons. In de verwijsbrief moet staan dat er een vermoeden bestaat van een DSM-stoornis en de agb-code van de huisarts moet zijn vermeld. Ook moet de huisarts aangeven of wordt verwezen naar de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) of naar de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ, psychotherapie).

Wel behandeling, geen vergoeding

Indien er geen sprake blijkt te zijn van een DSM-stoornis, dan kunt u wel bij ons terecht, maar dan komt de behandeling niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is de behandeling van een aantal stoornissen en klachten wettelijk uitgesloten van vergoeding uit de basisverzekering, zoals aanpassingsstoornissen, relatie- en werk gerelateerde problematiek en burn-out. In sommige gevallen voorziet een aanvullende verzekering (deels) in een vergoeding voor de behandeling van deze klachten. Vraagt u dit na bij uw zorgverzekeraar.

Bekijk hier de Tarievenlijst 2024

Jeugdigen tot 18 jaar

Voor jeugdigen tot 18 jaar geldt sinds 1 januari 2015 dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de financiering van psychologische behandelingen. Mevrouw Houwing heeft geen contract meer met de gemeenten afgesloten, onder meer omdat zij vindt dat de privacy van de kinderen en hun ouders/verzorgers onvoldoende wordt gewaarborgd in het nieuwe jeugdzorgstelsel. De kosten voor psychologische hulp aan jeugdigen tot 18 jaar bij Triade komen derhalve voor rekening van de ouders/verzorgers.

Zelf betalen

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Het tarief is met ingang van 1 januari 2024 €131,82 per gesprek van 45 minuten (conform de tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit). U ontvangt eens per maand een factuur per post of e-mail en wij vragen u deze binnen twee weken te voldoen. In dit geval is een verwijsbrief van de huisarts niet noodzakelijk.

Supervisie

Het supervisietarief is €150,00 per sessie van 60 minuten (vrijgesteld van btw op grond van art. 11, lid 1, letter o Wet op de Omzetbelasting).