Tarieven en vergoedingen

Voor volwassenen geldt dat vanuit de basisverzekering in de Generalistische Basis GGZ vier zorgproducten worden vergoed: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Elk zorgproduct telt een vast aantal minuten, waarbinnen de totale prestatie (intake, diagnostiek, behandeling, overleg huisarts en POH GGZ, consultatie, e-health, etc.) dient plaats te vinden. Afhankelijk van de zwaarte van de zorgvraag wordt de cliënt in een van deze vier producten behandeld.

Daarnaast is er nog een vijfde product, het zogenaamde Onvolledige Behandeltraject. Dit dient voor onder meer onjuiste verwijzingen. De zwaarte van de zorgvraag wordt door de behandelend psycholoog ingeschat.

Cliënten met (meer) complexe stoornissen worden geholpen in de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ). Ook behandelingen in de GGGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Verwijsbrief van de huisarts

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. De verzekeraar vereist dat deze verwijsbrief is gedateerd vóór of op de datum van de eerste afspraak bij ons. In de verwijsbrief moet staan dat er een vermoeden bestaat van een DSM-stoornis en de agb-code van de huisarts moet zijn vermeld. Ook moet de huisarts aangeven of wordt verwezen naar de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) of naar de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ, psychotherapie).

Wel behandeling, geen vergoeding

Indien er geen sprake blijkt te zijn van een stoornis, dan kunt u wel bij ons terecht, maar dan komt de behandeling niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is de behandeling van een aantal stoornissen en klachten wettelijk uitgesloten van vergoeding uit de basisverzekering, zoals aanpassingsstoornissen, relatie- en werkgerelateerde problematiek en burn-out. In sommige gevallen voorziet een aanvullende verzekering in een vergoeding voor de behandeling van deze klachten. Vraagt u dit na bij uw zorgverzekeraar. Behandeling in de GBGGZ en GGGZ komt ten laste van uw eigen risico.

Jeugdigen tot 18 jaar

Voor jeugdigen tot 18 jaar geldt sinds 1 januari 2015 dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de financiering van psychologische behandelingen. Mevrouw Houwing heeft geen contract meer met de gemeenten afgesloten, onder meer omdat zij vindt dat de privacy van de kinderen en hun ouders/verzorgers onvoldoende wordt gewaarborgd in het nieuwe jeugdzorgstelsel. De kosten voor psychologische hulp aan jeugdigen tot 18 jaar bij Triade komen derhalve voor rekening van de ouders/verzorgers.

Zelf betalen

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Het tarief is met ingang van 1 januari 2021 €114,41 per gesprek van 45 minuten (conform de tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit). U ontvangt eens per maand een factuur per post of e-mail en wij vragen u deze binnen twee weken te voldoen. In dit geval is een verwijsbrief van de huisarts niet noodzakelijk.

Supervisie

Het supervisietarief is €150,00 per sessie van 60 minuten (vrijgesteld van btw op grond van Artikel 35A-1L Wet op de btw).