Zorgprestatiemodel

Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel in werking getreden. Dit is een nieuw financieringssysteem binnen de GGZ. GGZ-aanbieders gaan vanaf heden de consulten per maand of kwartaal declareren. Bij Psychologenpraktijk Triade wordt uitgegaan van registratie op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde directe tijd van een consult.

Zorgvraagtypering

In het oude systeem bepaalde de diagnose vaak de kosten van de behandeling. In het nieuwe systeem van bekostiging is dit niet meer zo. In het zorgprestatiemodel legt de psycholoog een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over de zorgvraag van de cliënt. De behandelaar kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de kosten van de behandeling. Die worden bepaald door de toegepaste zorgprestaties (diagnostiekconsult of behandelconsult) en ook door het beroep van uw behandelaar (gezondheidszorgpsycholoog of klinisch psycholoog). Soms herziet uw psycholoog tijdens de behandeling het zorgvraagtype om eventuele veranderingen in uw situatie duidelijk te maken. Het zorgvraagtype is terug te vinden op de rekening die maandelijks naar de zorgverzekeraar gaat. In de GGGZ wordt tevens de diagnose(groep) vermeld op de rekening.

Een diagnose moet wel worden gesteld, maar deze zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de psycholoog. Hiervoor wordt een vragenlijst gebruikt, de HoNOS+. Deze vragenlijst wordt in de intakefase door de psycholoog ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de cliënt. Op basis van de uitkomst hiervan bepaalt de psycholoog welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dit geeft informatie over de verwachte duur en intensiteit van de behandeling.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geeft weer welke behandeling er met u wordt afgesproken op grond van uw diagnose, hulpvraag en de behandeldoelen die u samen met de psycholoog afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ gebruiken. Op basis daarvan zal worden gekeken of het zorgvraagtype moet worden aangepast en de behandeling moet worden bijgesteld of dat de behandeling wellicht kan worden beëindigd. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.