Onze werkwijze

Na uw aanmelding volgt een eerste gesprek. Hierin wordt een beeld gevormd van uw situatie en wordt samen met u bekeken wat de meest aangewezen (evidence based) behandeling voor u lijkt. Er zijn omstandigheden waarin het beter is u te verwijzen. Bijvoorbeeld naar een psychiater of naar een instelling in de geestelijke gezondheidszorg zoals Lentis, het UMCG of Accàre.

Waar nodig wordt samengewerkt met andere hulpverleners (huisarts, psychiater, diëtist, (kinder)fysiotherapeut en logopedist). In overleg met u kunnen uw partner, uw gezin of andere mensen uit uw omgeving bij de behandeling worden betrokken. Een verwijsbrief van de huisarts is nodig om de gesprekken vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar.

Bij Triade is een wachttijd voor een eerste afspraak, zie actuele wachttijden. Deze informatie wordt maandelijks bijgewerkt.

Kwaliteitsstatuten

Sinds 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Lees hier meer informatie over de psychologen.