Onze werkwijze

Triade biedt psychologische hulp in het kader van de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en de Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (GGGZ). In de eerste consulten wordt onderzocht wat de klachten en hulpvragen van de cliënt zijn en deze vormen het uitgangspunt voor de, praktische en doelgerichte (zoveel mogelijk evidence based) behandeling. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan achterliggende oorzaken van de klachten.

Na het inventariseren van de klachten en hulpvragen (meestal een tot twee gesprekken) wordt in overleg een behandelplan opgesteld. Hierbij wordt aangesloten bij de klacht(en) en hulpvraag van de cliënt. Gedurende de behandeling kan het behandelplan waar nodig of gewenst worden bijgesteld. Dit alles gebeurt in samenspraak met de cliënt waarbij er uiteraard ruimte is voor vragen en opmerkingen. In overleg met de cliënt kunnen de partner, het gezin of andere mensen uit de omgeving bij de behandeling worden betrokken: men maakt immers altijd deel uit van een systeem.

Er zijn omstandigheden waarin het beter is de cliënt te verwijzen naar meer gespecialiseerde hulpverlening. Waar nodig wordt samengewerkt met andere hulpverleners (huisarts, psychiater, diëtist, (kinder)fysiotherapeut en logopedist). Nagenoeg alle psychische problematiek kan bij Triade worden behandeld door alle drie de psychologen. Onze benadering is vooral oplossingsgericht. Dit betekent dat met name aandacht wordt besteed aan hoe de cliënt zich in het dagelijks leven prettiger kan voelen en hoe de cliënt gemakkelijker kan functioneren. Een beperkt aantal gesprekken is vaak al voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen. Zo nodig zijn langer durende behandelingen mogelijk. Er wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van GGZ Standaarden, evidence based behandelmethoden zoals cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie, systeemtherapie, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), maar ook van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) indien dit aangewezen is. Welke vorm van behandeling u ontvangt wordt samen met u afgestemd en vastgelegd in een behandelplan.

Een verwijsbrief van de huisarts is nodig om de gesprekken vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar. Als u niet wilt dat er informatie over uw behandeling bij uw zorgverzekeraar terechtkomt, dan kunt u dit met uw behandelaar bespreken en een privacyverklaring ondertekenen. Psychologenpraktijk Triade beschikt tevens over een privacystatement.

Bij Triade is een wachttijd voor een eerste afspraak, zie actuele wachttijden. Deze informatie wordt maandelijks bijgewerkt. In geval van crisis binnen kantoortijden kunt u uiteraard contact opnemen met de praktijk en buiten kantoortijden kunt u terecht bij de doktersdienst (huisartsenspoedpost) of de crisisdienst van de GGZ in uw omgeving.

Covid-19

We volgen de covid-19-maatregelen van de overheid. Afspraken kunnen wat ons betreft plaatsvinden op de praktijk (we hebben een essentieel beroep). We zorgen er zo goed mogelijk voor dat dit veilig kan. Er staat bij de ingang een desinfecteerpaal met een sensor, in beide spreekkamers staat een luchtzuiveringsapparaat en in ons pand zetten we de mechanische ventilatie hoger dan normaal. Verder houden we minimaal 1,5 meter afstand en spreiden we de afspraken zodanig dat cliënten elkaar niet treffen in de wachtkamer. Een mondkapje is wat ons betreft dus niet nodig. Bellen of beveiligd beeldbellen is mogelijk, maar noodzakelijk indien u verkoudheids- dan wel covid-19-gerelateerde klachten heeft en de afspraak toch wilt laten doorgaan.

Kwaliteitsstatuut

Sinds 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Lees hier meer informatie over de psychologen.