DSM

Dit is een afkorting van Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: het diagnostisch en statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen. Dit handboek wordt uitgegeven door de American Psychiatric Association en was bedoeld om te zorgen dat iedereen dezelfde definities hanteert voor bepaalde psychiatrische aandoeningen. Zo konden er geen verschillende interpretaties meer bestaan van een bepaalde diagnose. Dit was onder meer nodig om goed wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen. Inmiddels wordt de DSM ook door zorgverzekeraars gebruikt als instrument om te bepalen of een behandeling wel of niet wordt vergoed.