Klinisch psycholoog

Het beroep klinisch psycholoog is een specialisatie van het beroep gezondheidszorgpsycholoog. De opleiding tot klinisch psycholoog duurt vier jaar en kan pas plaatsvinden na de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Een klinisch psycholoog is in staat mensen met complexe en meer ernstige problematiek in de Gespecialiseerde GGZ te behandelen en is bevoegd psychotherapie te geven.