POH-GGZ

Dit is een afkorting van Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg. De POH-GGZ is opgeleid om cliënten met lichte klachten en/of niet vergoede zorg te begeleiden in de huisartsenpraktijk. De POH-GGZ kan helpen bij het verhelderen van de problemen die iemand ervaart en kan voorlichting geven over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen. Ook kan de POH-GGZ advies geven over behandeling en verwijzing naar een behandelaar in de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ en eventueel nazorg bieden na behandeling in de GGZ.