Supervisie/Consultatie

Mevrouw Houwing geeft supervisie aan klinisch psychologen in opleiding (onderdeel diagnostiek) en aan gezondheidszorgpsychologen in opleiding (onderdelen diagnostiek, indicatiestelling en interventies). Daarnaast is zij als consulent verbonden aan Reclassering Nederland.